- Υπότιτλοι για τις τελευταίες ταινίες...

Latest movies with Greek & English subtitles

Kidnapped (Rapito) (2023)
Kidnapped (Rapito) (2023)
Kidnapped (Rapito) (2023)

S4F: 5.5 (2 votes) | iMDB: 7.1

196DLs

Tchaikovsky's Wife (2022)
Tchaikovsky's Wife (2022)
Tchaikovsky's Wife (2022)

S4F: 3.0 (2 votes) | iMDB: 6.5

96DLs

Natty Knocks (2023)
Natty Knocks (2023)
Natty Knocks (2023)

S4F: 3.7 (6 votes) | iMDB: 4.3

Mob Land (2023)
Mob Land (2023)
Mob Land (2023)

S4F: 5.1 (4 votes) | iMDB: 5.3

510DLs

Jeanne du Barry (2023)
Jeanne du Barry (2023)
Jeanne du Barry (2023)

S4F: 6.4 (5 votes) | iMDB: 6.8

1197DLs

The Equalizer 3 (2023)
The Equalizer 3 (2023)
The Equalizer 3 (2023)

S4F: 8.0 (7 votes) | iMDB: 7.1

The Equalizer 3 2023 720p HDCAM-C1NEM4

Uploaded by Bobcat89 on 16/09/23 06:58pm

214DLs

The New Boy (2023)
The New Boy (2023)
The New Boy (2023)

S4F: 3.6 (4 votes) | iMDB: 5.9

Retribution (2023)
Retribution (2023)
Retribution (2023)

S4F: 6.1 (20 votes) | iMDB: 5.3

1776DLs

1835DLs

147DLs

Oppenheimer (2023)
Oppenheimer (2023)
Oppenheimer (2023)

S4F: 6.5 (13 votes) | iMDB: 8.6

Oppenheimer 2023 1080p HD-TS-C1NEM4

Uploaded by Chrisskg on 09/08/23 05:03pm

4611DLs